Föreställningar och film

Teater Blanca har en stor premiär vartannat år och däremellan medverkar vi två gånger per år i diktföreställningar i samarbete med Litteraturcentrum, Uppsala. Vi medverkar också med våra filmer och poesi på olika evenemang runt om i Sverige.

Skådespelare som läser manus

För att boka Teater Blanca för ett kortare program och/eller filmvisning, vänligen kontakta oss på telefon: 018-727 22 04 

Läs om det vardagliga arbete på Teater Blanca i bloggen.

9 januari 2017