Teater Blancas Vänner

Nu kan du vara med och stötta Teater Blancas arbete. Teater Blancas Vänner är en ideell förening som vill främja Teater Blancas skådespelare och verksamheter knutna till arbetet på teatern.

Teater Blancas Vänner loggaTeater Blancas Vänner är en ideell förening som vill främja Teater Blancas skådespelare och verksamheter knutna till arbetet på teatern. Vi vill ta vid där kommunen inte längre räcker till. Vi vill kunna erbjuda studieresor, blommor på premiären och kunna söka externa bidrag som gagnar skådespelarna i verksamheten.

Medlemsavgiften är 100 kronor/kalenderår som oavkortat går till att stödja Teater Blancas intressen. Personer under 15 år betalar endast 5 kr/år.

Bli medlem genom att sätta in 100 kronor på plusgirokonto 72 44 06-4, skicka samtidigt ett mejl till blancasvanner@gmail.com där du anger namn, adress och telefonnummer.  

Uppdaterad: