Gästspel med Fröding

Fröding- ett musikaliskt diktarporträtt. Med Gunnar Axelson Fisk

"Titt ôp ôt talltôppan" ett musikaliskt diktarporträtt av Gustaf Fröding.
Citatet kommer från en berättelse där Gustaf Fröding berättar om den blyge drängen som försöker fria till Anna Lek, med visst besvär. Det är även ett försök att se världen med Gustafs ögon. Han står på marken med blicken riktad uppåt. Drömmande.

Av och med Gunnar Axelson Fisk, sångare i Vibafemba.
Gustaf Fröding

Onsd 22 januari kl 19:00
Torsd 23 januari kl 19:00
Fred 24 januari kl 19:00
Lörd 25 januari kl 14:00
Fred 14 februari kl 19:00
Lörd 15 februari kl 14:00
Fred 20 mars kl 19:00
Lörd 21 mars kl 14:00

Spelas på
Teater Blanca 
Österplan 1, Uppsala
Entré 120 kr (endast 40 platser)
Bokning via mejl: gunnar@vibafemba.se

24 januari 2020