Om oss

Teater Blanca har varit en del av Uppsalas kulturliv sedan 1999. På egen scen omprövar och nytolkar ensemblen klassiska teaterstycken i egensinniga versioner, med mycket musik. Genom improvisation och dialog under processens gång skräddarsys rollerna. Våra uppsättningar vänder sig till allmänheten.

Scen ur MåsenSpecialskrivna manus och musik

Alla teatermanus specialskrivs för ensemblen, likaså komponeras musik och musiktexter som framförs live på föreställningarna. Kostymerna tillverkas i teaterns ateljé av egen kostymör. Inför varje produktion anlitar vi konstnärlig personal för exempelvis teknik, scenog­rafi ­och ­koreografi. Teatern genomför normalt en premiär vartannat år följt av omkring femtio föreställningar både under dag-­ och kvällstid, och har ett livligt samarbete med många aktörer inom kulturområdet.

En verksamhet som uppmuntrar hög självkänsla och tillit

Teater Blanca är en arbetsplats för vuxna med funktionsvariationer inom daglig verksamhet i Uppsala kommun. Beslutet om en teaterverksamhet med höga kvalitetsmål är en överenskommelse mellan verksamhetschef, medarbetare och ett tjugotal skådespelare. Inriktningen har sedan starten underbyggts med att en konstnärlig ledare och en musikalisk ledare är anställda på teatern.

Vi tror att hög ambition är viktigt. När en verksamhet är seriös och skådespelarna är en del i detta växer självkänsla och tillit.

Vi sätter skådespeleriet först

Vi har ett utvecklande kreativt arbete och skapar god och ofta nyskapande scenkonst. Vår verksamhet blir meningsfull för alla, eftersom alla är viktiga och värdefulla. Teater Blanca uppnår LSS-målen (Lag om stöd och service) genom att vi stöttar våra skådespelare att nå delaktighet och en respektfull position i samhället. Delaktigheten säkras genom att vi arbetar seriöst och målmedvetet. Vi ser till den gestaltningspotential som varje människa har och utifrån det berikar vi teatersverige. Vi har blivit en del att räkna med i kulturlivet.

Filmer

Teater Blanca har tillsammans med föreningen FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) spelat in en kortfilm ­med­ poesi,­ Resenärerna 2013. Den följdes året efter av en långfilm­ Efter Måsen – ett drama med dokumentära inslag från senaste teaterproduktionen.

Framträdanden med poesi och lyrik

Under Kulturnatten, vid festivaler och på uppdrag från föreningar, till exempel Litteraturfrämjandet, framför Teater Blancas skådespelare kortare teatertexter, poesi och/eller musik. I perioder spelar vi på dagtid för skolor.

Utställningar

I­ Teater ­Blancas ­foajé ­finns­ ofta utställningar av olika konstnärer. Vi har också haft egna utställningar på Stadsbiblioteket i september 2016 och i november 2019.

Priser och utmärkelser

2003 tilldelades Teater Blanca kulturföreningen Särimners Kultingpris och 2015 tilldelades teaterns ledare utmärkelsen Uppsala kulturnämnds Hedersstipendium.